Partner

Var med och förverkliga Borås Pride 2021

Borås Pride är en stämpel på vad Borås står för och vad vi i RFSL Borås & Sjuhärad vill kämpa för tillsammans, vi startade Borås Pride, 2016 men självklart fortsätter vi även 2021, 1-3 juli med förhoppning om ett ännu större stöd från allmänheten, näringslivet och det offentliga.

Borås Pride vill uppmana människor att sprida både kunskap om HBTQIA och livsglädje till staden. Vi vill att festivalen blir en folkfest där HBTQIA* rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan. För att göra Borås Pride möjligt behöver vi ert stöd. Vi vet att ni brinner lika mycket som vi gör för att Borås ska vara en attraktiv stad för alla.

Bli partner eller supporter för Borås Pride 2021. För er innebär det en chans att synas och en möjlighet att vara med i ett arbete i Borås där alla ska få vara de fantastiska människor som vi alla är.

Swishnummer: 1235252358. Skriv Pride i meddelandet. Vi tar emot bidrag, stora som små.

*Homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer, intersex-personer, asexuella personer och andra som inte tillhör den sexuella eller binära könsnormen.

För ytterligare information om sponsring eller hur vi kan inleda ett samarbete, vänligen kontakta:

Daniel Karlsson
Projektledare Borås Pride 2021
0739-403467
info(a)boraspride.se