Stötta oss

Bli partner till Borås Pride 2022

Med Borås Pride kan vi arbeta och verka utifrån olika infallsvinklar. Vi vill samla enskilda personer, verksamheter, näringslivet, offentliga aktörer och föreningar i Sjuhärad till en öppen folksamling och uppmuntra till ett öppet klimat som synliggör, ifrågasätter och bryter skadliga beteenden, fördomar och diskriminering som genomsyrar samhället och lyfta vilka konsekvenser de har specifikt för hbtqi*-personer.

Ta chansen och visa upp att ert företag/organisation/förening vill vara en aktiv del av detta och stötta oss i kampen för en mer jämlik värld för alla. Läs mer i vår partnerbrochyr nedan.

Bli partner eller supporter för Borås Pride 2022. För er innebär det en chans att synas och en möjlighet att vara med i ett arbete i Borås där alla ska få vara de fantastiska människor som vi alla är.

*Homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer, intersex-personer, asexuella personer och andra som inte tillhör den sexuella eller binära könsnormen.

Borås Pride är en verksamhet som är ideell, ickevinstdrivande där verksamheten kan bedrivas tack vare bidragsgivare och partners.

För ytterligare information om sponsring eller hur vi kan inleda ett samarbete, vänligen kontakta:

Daniel Karlsson
Projektledare Borås Pride 2022
0739-403467
info(a)boraspride.se

Partnerbroschyr 2022