Borås Pride 2020

Borås Pride är en gratis normbrytande (queer) festival i hjärtat av Borås. Tillsammans skapar vi trygga mötesplatser för HBTQIA-personer och lyfter genom bland annat workshops och föreläsningar den dagliga livssituationen.

Festivalen riktar sig främst till HBTQIA-personer i Borås och regionen, men välkomnar naturligtvis alla som delar våra värderingar att delta.

Vårt syfte är att synliggöra de normer som genomsyrar samhället och dess konsekvenser. Vi vill samla Borås till en öppen folkfest och uppmuntra till ett öppet klimat som bryter normer, fördomar och diskriminering.

Under festivalens tre dagar skapar vi mötesplatser och arenor för kunskapfördjupning, samtal, upplysning, reflektion, samhällspåverkan och attitydförändring. Vi vill också att Borås Pride ska vara glädje och fest där minnen av nya människor, bekantskaper och fördjupad kunskap leder till långsiktig utveckling för ett bättre samhälle för HBTQIA-personer.

Gemensamma värdeord för Borås Pride ska vara: normbrytande (queer), öppenhet, tillgänglighet, inkluderande, fortbildande och glädje.