Sponsor/supporter

Var med och förverkliga Borås Pride 2018

Borås Pride är en stämpel på vad Borås står för och vad vi i RFSL Borås & Sjuhärad vill kämpa för tillsammans, vi startade Borås Pride, 2016 men självklart fortsätter vi även 2018, ??-?? juni med förhoppning om ett ännu större stöd från allmänheten, näringslivet och det offentliga.

Borås Pride vill uppmana människor att bryta sig fri från normer. Sprida både kunskap om HBTQIA
och livsglädje till staden. Vi vill att festivalen blir en folkfest där HBTQIA* rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan. För att göra Borås Pride möjligt behöver vi ert stöd. Vi vet att ni brinner lika mycket som vi gör för att Borås ska vara en attraktiv stad för alla.

Bli sponsor eller partner för Borås Pride 2018. För er innebär det en chans att synas och en möjlighet att vara med i ett arbete i Borås där alla ska få vara de fantastiska människor som vi alla är.

*Homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer, intersex-personer, asexuella personer och andra som inte tillhör den sexuella eller binära könsnormen.

Läs mer i vår folder nedan för mer information