Karta

Detta är en karta från 2017 års upplaga av Borås Pride. En uppdaterad karta för 2018 års aktiviteter kommer under våren när alla programpunkter och platser för dessa är klara.